Jeśli nie masz doświadczenia w działalności społecznej - nie przejmuj się! Dobre uzasadnienie będzie również wysoko punktowane!

Wymień max 3 organizacje (stowarzyszenia, fundacje, samorządy, koła, rady itp.), do których należysz bądź należałeś/aś, oraz w miarę możliwości opisz pełnione funkcje (max 1000 znaków / max 15 pkt)

Wymień max 3 projekty (np. imprezy, studniówki, wydarzenia sportowe, konkursy, warsztaty, turnieje, wystawy, przeglądy itp.) w których organizacji brałeś/aś udział. Opisz projekty w paru zdaniach oraz pokaż swoją rolę w ich realizacji (max 1500 znaków / max 15 pkt):

Uzasadnij dlaczego chcesz wziąć udział w Poznańskiej Akademii Liderów i przekonaj nas, że to właśnie TY powinnaś/powinieneś być częścią projektu! (max. 2000 znaków / max 30 pkt):

Wgraj zdjęcie