Program

Program

Jak wziąć udział w Poznańskiej Akademii Liderów?

Realizacja programu dzieli się na kilka etapów:

Etap I – Rekrutacja

Szczegóły związane z rekrutacją znajdziesz w zakładce „Rekrutacja”.

Etap II – Wyjazd szkoleniowy

Pięciodniowy wyjazd odbędzie się w dniach 1-5 marca 2023 – jest on obowiązkowy dla uczestników PAL.
W trakcie jego trwania przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące m.in. :
~ Tworzenia biznesplanów,
~ Realizacji swojego pomysłu na startup,
~ Profilu osobowościowego przedsiębiorcy XXI wieku,
~ Negocjacji w życiu i biznesie,
~ Doskonalenia umiejętności liderskich
~ Autoprezentacji i wystąpień publicznych

Pomiędzy panelami szkoleniowymi odbędą się również ciekawe spotkania z Władzami Uczelni, ludźmi nauki, polityki oraz biznesu czy działaczami studenckimi. Wieczorami odbędą się gry i imprezy integracyjne.

Regulamin projektu dostępy tutaj.

Organizator szkolenia pokrywa całkowity koszt noclegu, wyżywienia, transportu oraz uczestnictwa w pełnym programie zajęć.

Copyright © liderzy.1uniwersytet.pl 2023
Wdrożenie:    Agencja Reklamowa Poznań