Program

Program

Jak wziąć udział w Poznańskiej Akademii Liderów?

Realizacja programu dzieli się na kilka etapów:

Etap I – Rekrutacja

Szczegóły związane z rekrutacją znajdziesz w zakładce „Rekrutacja

Etap II – Wyjazd szkoleniowy

Siedmiodniowy wyjazd odbędzie się w dniach 13-19 września 2021 – jest on obowiązkowy dla uczestników PAL.

W trakcie jego trwania przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące m.in. :

~ Charakterystyki działalności organizacji studenckich, młodzieżowych i naukowych (podstawy prawne, charakterystyka, przykłady realizowanych projektów, możliwość zaangażowania, współpraca z Samorządami Studenckimi)

~ Zarządzania i realizacji projektów – step by step – od pomysłu do ewaluacji, design thinking

~ Doskonalenia umiejętności lidera (komunikacja, motywacja i negocjacje, zarządzanie karierą, umiejętność radzenia sobie ze stresem, autoprezentacja i wystąpienia publiczne)

~ Pozyskiwania środków na działalność organizacji młodzieżowych (dotacje i sponsoring, planowanie budżetowe)

Pomiędzy panelami szkoleniowymi odbędą się również ciekawe spotkania z władzami Uczelni ludźmi nauki, polityki oraz biznesu czy działaczami studenckimi.
Wieczorami odbędą się gry i imprezy integracyjne.

Organizator szkolenia pokrywa całkowity koszt noclegu, wyżywienia, transportu oraz uczestnictwa w pełnym programie zajęć.

Etap III – Info wkrótce

Głównym celem wyjazdu jest zainicjowanie organizacji wydarzenia, które zostanie zrealizowane w roku akademickim 2020/2021 przez uczestników PAL. Będą oni mogli korzystać z pomocy organizatorów Akademii, szkoleniowców oraz mentorów wyłonionych spośród obecnych członków Samorządów Studenckich.

Wszystkie umiejętności i wiedza, zdobyte podczas szkolenia będą mogły zostać zweryfikowane niemal od ręki. Uczestnicy zdobędą doświadczenie w organizacji dużego eventu, niezbędne do dalszych prac związanych z aktywizacją środowiska studenckiego.

Copyright © liderzy.1uniwersytet.pl 2022
Wdrożenie:    Agencja Reklamowa Poznań